Incoterms 2020 uitleg

Incoterms is een afkorting voor ‘International Commercial Terms’ en bestaan al sinds 1936. Deze ‘terms’ worden gebruikt om duidelijke afspraken te maken over wie er verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de logistieke keten bij internationale transacties.

Gebruik onze Incoterm tool om de beste Incoterm te kiezen als verkoper

Wil je verantwoordelijk zijn voor alle kosten en risico's tot het moment dat de goederen op de locatie van de koper aankomen?

Ben je in staat om de goederen over de grens te leveren op een afgesproken locatie?

Wil je de betaling geregeld hebben voordat de goederen worden overgedragen?

Beschik je over de benodigde invoervergunningen en ben je in staat om aan de importformaliteiten te voldoen? Kan je de BTW bij invoer terugvragen?

Ga je akkoord met het verantwoordelijk zijn voor alle kosten en risico's totdat de goederen aankomen op een afgesproken leveringslocatie, waar de koper de goederen vervolgens komt ophalen?

Ben je in staat om de goederen te brengen naar de afgesproken leveringslocatie waar de koper de goederen komt ophalen?

Ben je bereid om transport zowel te regelen als te betalen tot aan de afgesproken leveringslocatie - zonder de levering te garanderen?

Ga je de goederen leveren aan een zeehaven?

Verstuur je de goederen met een bill of lading (B/L of BOL) Of gebruik je een sea waybill?

Lever je de goederen in containers?

Ben je bereid om de goederen te leveren op een afgesproken & internationale leveringslocatie en ben je bereid om alle export verantwoordelijkheden te dragen?

Verstuur je de goederen via vrachtwagen, container, trein, vliegtuig of een combinatie hiervan?

Wil je dat de koper verantwoordelijk is voor het boeken van de vertrek terminal?

Overhandig je het transport van de goederen aan een zeevervoerder?

Draag je de goederen over langszij een schip?

Resultaat:

» Ex Works (EXW)

Wat zijn Incoterms? Incoterms geven bij internationale transacties – zowel import als export – aan of de verkoper of de koper verantwoordelijk is voor een of meerdere onderdelen van de logistieke keten. Het gaat hierbij niet alleen om de taken, maar ook om de kosten, de risico’s, de verzekeringen, transportmodaliteit, rechten, douaneaangiften en verklaringen, administratiekosten en algemene verantwoordelijkheden. Incoterms zijn een essentieel onderdeel van internationale sales contracten en worden wereldwijd geaccepteerd door overheden en gerechtelijke autoriteiten.

Incoterms 2020 zijn de nieuwste versies en gelden dus ook voor 2021. Het zijn de opvolgers van de Incoterms 2010. In meer dan 10 jaar tijd zijn er eigenlijk weinig aanpassingen gemaakt en zijn de Internationale voorwaarden nagenoeg hetzelfde gebleven.

Het grootste verschil is de nieuwe Incoterm ‘Delivered at Place Unloaded’ (DPU), die ‘Delivered at Terminal’ (DAT) vervangt met als insteek dat de bestemming niet enkel een vrachtterminal hoeft te zijn.

Incoterms is een afkorting voor International Commercial Terms en worden opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC). DE ICC bestaat al sinds 1919 en de eerste Incoterms dateren uit het jaar 1936. De laatste versie is dus de Incoterms 2020.

De Incoterms voor alle transportmodaliteiten

EXW incoterms

Ex Works

Incoterm Ex Works (EXW) bepaalt dat de koper de goederen komt ophalen op een locatie die wordt bepaald door de verkoper. Bijvoorbeeld bij het bedrijf van de verkoper of bij een magazijn.

Je kan EXW gebruiken voor alle transportmodaliteiten (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘EXW (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De koper haalt de goederen op bij de verkoper. De leveringslocatie is daarom vaak het bedrijfsadres van de verkoper

» De koper is aansprakelijk voor bijna alle kosten, risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot het transport

» De enige taak voor de verkoper is om de koper toegang te verlenen tot de goederen

» Zodra de koper toegang heeft tot de goederen, worden alle verantwoordelijkheden overgedragen aan hem of haar. Dit geldt ook voor het laden van de goederen

Op de afgesproken leveringsbestemming waar de goederen door de koper kunnen worden opgehaald.

EXW is niet geschikt voor export buiten de EU. De koper wordt bij deze Incoterm namelijk verantwoordelijk voor de exportverklaring en andere documentatie. Volgens de regelgeving van de Europese Unie moet de koper in dit geval in de EU gevestigd zijn. Bij export buiten de EU moet de koper dus een logistieke dienstverlener in de EU inschakelen om dit te regelen, wat de kosten niet ten goede komt.

Bij EXW mag de verkoper overigens 0% BTW in rekening brengen bij de koper als hij kan aantonen dat de producten buiten de EU worden geëxporteerd. Aangezien de koper verantwoordelijk is voor de exportdocumentatie wordt dit lastig om aan te tonen, waardoor de koper op moet draaien voor extra BTW in zijn land.

FCA incoterms

Free Carrier

Incoterm Free Carrier (FCA) bepaalt dat de verkoper goederen naar een afgesproken leveringslocatie brengt, waar de koper of de vervoerder van de koper de goederen komt ophalen.

Er zijn twee type FCA’s: FCA-A en FCA-B.

FCA kan voor alle transportmodaliteiten worden gebruikt (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘FCA (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De koper is verantwoordelijk voor bijna alle kosten en risico’s m.b.t. het transportproces

» De enige taak voor de verkoper is om de koper toegang te verlenen tot de goederen

» Zodra de koper toegang heeft tot de goederen, worden alle verantwoordelijkheden overgedragen aan hem of haar. Dit geldt ook voor het laden van de goederen

» Met FCA-A vindt de overdracht van verantwoordelijkheid zich plaats op het bedrijfsadres van de verkoper of bij een magazijn van de verkoper. Dit wordt vaak gebruikt voor FCL (Full Container Loads) en FTL (full truckload) zendingen.

» Met FCA-B worden de goederen aan een bestemming van een externe partij geleverd. Dit wordt vaak gebruikt voor kleine LCL/LTL ladingen of bij groupage transport.

FCA-A: Risico-overdracht vindt plaats op een afleverlocatie van de verkoper (bedrijf loods of magazijn)

FCA-B: Risico-overdracht vindt plaats na aankomst van de goederen op een door de verkoper geregelde externe bestemming. Dit houdt in dat de koper verantwoordelijk is vanaf het moment van uitladen.

Wanneer je buiten de EU exporteert, ben je als verkoper verantwoordelijk voor de export declaraties, vergunningen en eventuele andere documentatie.

Bij import is de koper verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten, de importbelasting en import documentatie indien nodig.

FCA is hierdoor geschikter dan EXW voor internationale handel buiten de EU.

CPT incoterms

Carriage Paid To

Incoterm Carriage Paid To (CPT) bepaalt dat de verkoper de goederen levert op een afgesproken leveringslocatie aan ofwel de koper of een transportpartner van de koper.

Deze Incoterm wordt meestal ingezet voor het vervoeren van containers.

Toch kan CPT voor alle transportmodaliteiten worden ingezet gebruikt.

Vermelding op het contract:
‘CPT (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De verkoper is verantwoordelijk voor de kosten en risico’s van de zending tot aan een afgesproken leveringsadres. Daarnaast valt het lossen van de goederen ook onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

» Als meerdere transportmodaliteiten worden ingezet door de koper, dan is de eerste overdracht voor de verkoper de eindbestemming.

» De goederen worden als geleverd beschouwd zodra ze aankomen of de afgesproken leveringslocatie.

Op de afgesproken leveringsbestemming waar de goederen door de koper kunnen worden opgehaald.

Wanneer je buiten de EU exporteert, ben je als verkoper verantwoordelijk voor de export declaraties, vergunningen en eventuele andere documentatie.

Bij import is de koper verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten, de importbelasting en import documentatie indien nodig.

CIP Incoterms

Carriage and Insurance Paid To

Incoterm Carriage and Insurance Paid To (CIP) lijkt op CPT, met de toevoeging dat de koper verplicht wordt om een transport verzekering af te sluiten.

Deze Incoterm wordt doorgaans gebruikt voor containertransport.

CIP kan voor alle transportmodaliteiten worden gebruikt (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘CIP (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van de goederen tot aan een met de koper afgesproken leveringslocatie.

» De verkoper is aansprakelijk voor de kosten en risico’s m.b.t. het transport (inclusief lossen)

» Als er multimodaal wordt vervoerd, dan is de levering aan de eerste vervoerder in de keten de leveringslocatie

» De goederen worden als verzonden beschouwd zodra de goederen zijn gelost.

Risico-overdracht vindt plaats op de afgesproken leveringslocatie bij de eerste vervoerder binnen de keten als je gebruik maakt van multimodaal transport.

Anders is de overdracht op de afgesproken leveringslocatie van de koper, doorgaans in het land van herkomst van de koper.

Dit is waar de incoterm CIP afwijkt van CPT. De verkoper is verplicht om een transportverzekering af te sluiten.

Deze verzekering moet vallen onder de Institute Cargo Clauses (A) en dit is met andere woorden een all-risk verzekering.

Wanneer je goederen exporteert buiten de Europese Unie (EU), dan ben je als verkoper verantwoordelijk voor de uitvoeraangifen, vergunning en andere export documentatie.

Voor import is de koper verantwoordelijk voor douaneformaliteiten, import belasting en andere import documentatie.

DAP incoterms

Delivered At Place

Incoterm Delivered At Place (DAP) bepaalt dat de verkoper transport regelt tot aan een afgesproken leveringslocatie. De verkoper is hierbij verantwoordelijk voor schade en verliezen, tot aan het lossen van de goederen bij de koper.

De verkoper moet doorgaans een goede transport verzekering afsluiten aangezien de vervoerder beperkte verantwoordelijkheid heeft.

 

DAP kan voor alle transportmodaliteiten worden gebruikt (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘DAP (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De verkoper is aansprakelijk voor de kosten en risico’s m.b.t. het transport naar de leveringslocatie

» De goederen worden aangemerkt als geleverd zodra deze aankomen op de leveringslocatie. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat punt bij de koper

» Zodra de goederen gelost zijn op de leveringslocatie, dan is de koper verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s

De risico-overdracht vindt plaats wanneer de goederen klaar staan om gelost te worden op de afgesproken leveringslocatie.

Het is hierin belangrijk om deze leveringslocatie zo precies mogelijk aan te duiden, omdat hier de overdracht in verantwoordelijkheid plaats vindt.

Bij export van goederen buiten de EU is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoeraangiften, vergunningen en andere export formaliteiten.

Bij import naar het land van bestemming dient de koper de douaneformaliteiten, import belasting en andere import documentatie te regelen.

dpu incoterms

Delivered At Named Place, Unloaded

Incoterm Delivered at Place Unloaded (DPU) bepaalt dat de verkoper alle kosten en risico’s voor het transport op zich neemt. Het verschil met DAP is dat het lossen van goederen ook onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt.

Daarom is het van belang voor verkopers om een goede transportverzekering af te sluiten.

DPU kan voor alle transportmodaliteiten worden gebruikt (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘DPU (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De verkoper is aansprakelijk voor de kosten en risico’s m.b.t. het transport naar de leveringslocatie

» Na het lossen van de goederen op de leveringslocatie ligt de verantwoordelijkheid bij de koper

» De koper is na het lossen verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s

Met DAP, de koper is verantwoordelijk voor de goederen zodra deze aankomen op de leveringslocatie. Met DPU is dit pas na het lossen van de goederen.

Als de goederen niet gelost kunnen worden op de leveringslocatie, dan is DAP een betere Incoterm keuze.

Zodra de goederen gelost zijn op een afgesproken leveringslocatie.

Bij export van goederen buiten de EU is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoeraangiften, vergunningen en andere export formaliteiten.

Bij import naar het land van bestemming dient de koper de douaneformaliteiten, import belasting en import documentatie te regelen.

DDP incoterms

Delivered Duty Paid

Incoterm Delivered Duty Paid (DDP) bepaalt dat de verkoper de goederen aflevert op een afgesproken leveringslocatie. De verkoper is hierin verantwoordelijk voor de kosten, risico’s, douaneafhandeling en betaling van importheffingen. 

Het is als verkoper verstandig om een goede transportverzekering af te sluiten.

DDP kan voor alle transportmodaliteiten worden gebruikt (per vrachtwagen, trein, schip en vliegtuig).

Vermelding op het contract:
‘DDP (afgesproken leveringslocatie) Incoterms ®2020’

» De verkoper draagt alle kosten en risico’s gedurende het transport proces

» Het lossen van de goederen op de afgesproken leveringslocatie is de verantwoordelijkheid van de koper

» De verkoper is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de goederen om deze te lossen. Daarnaast dient de verkoper alle import en export taken uit te richten. Mogelijke extra kosten m.b.t. rechten zijn ook voor de verkoper

Wanneer de goederen klaar staan om te worden gelost op een afgesproken leveringslocatie.

De verkoper is verantwoordelijk voor de uitvoeraangiften, export documentatie en andere douaneformaliteiten in het land van bestemming. De verkoper betaalt ook gerelateerde import kosten en zorgt voor een import vergunning.

Als het land van bestemming importbelasting heft, dan dient de verkoper zich te registreren bij de lokale belastingautoriteiten.

De vier Incoterms 2020 categorieën

De 11 verschillende Incoterms die er bestaan kunnen in vier groepen worden ingedeeld, namelijk E, F, C en D. De verschillen tussen de categorieën wordt gebaseerd op de leveringslocatie en de verantwoordelijkheid voor de kosten & risico’s. De subcategorieën van de 4 groepen zijn van toepassing op basis van verschillende situaties die kunnen optreden tijdens een internationale transactie.

Incoterms categorie E (EXW):

Binnen groep E (EXW), de verantwoordelijkheid ligt bij de koper. De verkoper zorgt er enkel voor dat de goederen aankomen op een afgesproken leveringslocatie.

Incoterms categorie F (FCA, FAS en FOB):

Binnen groep F, de verkoper is verantwoordelijk voor de leveringsmethode en leveringsafhandeling die vooraf met de koper is afgesproken. Daarna wordt de verantwoordelijkheid aan de koper overgedragen.

Incoterms categorie C (CFR, CIF, CPT en CIP): 

Binnen groep C, de verkoper is verantwoordelijk voor alle kosten tot aan een afgesproken bestemming ‘gate’. Wanneer de goederen vervolgens op transport worden gezet, wordt de koper verantwoordelijk voor de risico’s.

Incoterms Categorie D (DPU, DAP en DDP)

Binnen groep D, alle verantwoordelijkheden worden bepaald op basis van de bestemming(en).

Welke Incoterm past bij jou?

Om de juiste Incoterm te kiezen moet je rekening houden met een aantal punten. Drie vragen zijn hierin cruciaal:

  • Hoe worden de goederen vervoerd?


Hierin zijn twee mogelijkheden: alle transportmodaliteiten of enkel zeetransport.

Als de transportmodaliteit dus niet via boot is, dan kan je kiezen tussen EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP en DDP.

Heb je wel transport via water nodig? Dan kijk je naar de Incoterms FAS, FOB, CFR en CIF.

 JaNee
Vrachtwagen, trein, vliegtuig of multimodaal transport?

EXW FCA CPT CIP
DPU DAP DDP

FAS FOB CFR CIF
  • Wat is mijn relatie met de andere partij/klant?

Betreft het een kortstondige relatie, of ben je van plan vaak op dezelfde manier handel te drijven met deze partij?

Voor eenmalig of incidenteel kan je het best voor Incoterms uit categorie F kiezen.

In het geval van veelvuldige handel, dan zijn categorieën C en D waarschijnlijk meer gepast.

Road, rail, air or
multimodal transport
Sea
transport
Long-term relationship

CPT CIP DPU DAP DDP

CFR CIF
One-time delivery

FCA

FAS FOB
  • Hoeveel controle wil je zelf houden?

Als je volledige controle wil houden over bijvoorbeeld de douaneafhandeling voor export, dan is het aan te raden om categorie E links te laten liggen.

Yes No
Do you want to have complete control of the customer process?

Use the incoterm of question 2

EXW

Hoe gebruik je Incoterms?

Incoterms zijn onderdeel van commerciële facturen. Door dit toe te voegen weten beide partijen – verkoper en koper – wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de logistieke keten. Een simpele vermelding van de Incoterm die je wenst te gebruiken voldoet om verplichtingen, risico’s en kosten aan te duiden.

Het prettige hieraan is dat je commerciële facturen hierdoor korter blijven. Een losse Incoterm is juridisch echter niet bindend. Enkel als deze wordt aangegeven op de commerciële factuur treedt deze in werking. Het biedt je de mogelijkheid om losse afspraken buiten de Incoterm eventueel toch nog los in de commerciële factuur te verwerken.

Let hierbij op dat Incoterms verders niks van doen hebben met de eigendomsoverdracht. Dit is namelijk een apart onderdeel in de commerciële factuur.

Een veel voorkomende fout in het gebruik van Incoterms is de toevoeging van de leveringslocatie. Je moet deze namelijk altijd duidelijk vermelden bij de Incoterm die je wenst te gebruiken, anders wordt deze als incompleet beschouwd en kan dit juridische gevolgen hebben.

De verschillen tussen Incoterms 2010 en 2020

Extra optie voor Incoterm FCA aangaande de onboard bill of lading

Ten tijde van de Incoterms 2010 werd FOB veelvuldig gebruikt voor containertransport. Het probleem was echter dat de verkoper de controle hierbij verloor zodra de containers een haven binnenkwamen – en dat terwijl de verkoper verantwoordelijk werd gehouden voor alle risico’s en kosten.

In 2020 werd daarom een extra optie aangemaakt voor Incoterm FCA om de verkoper een mogelijkheid te geven om de bill of lading toegereikt te krijgen. Dit verlaagt het risico voor de verkoper bij bijvoorbeeld onverwachtse annuleringen.

De kosten worden duidelijker vermeld

Een groot verschil tussen 2010 en 2020 is hoe de kosten worden vermeld. In de Incoterms van 2020 wordt een overzicht van de kosten toegevoegd in sectie A9 voor de verkoper en B9 voor de koper, wat de kosten inzichtelijker dient te maken.

Verandering in de verzekeringen voor CIF en CIP

Meer verzekeringsmogelijkheden zijn toegevoegd aan Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid (CIP) omdat dit voor de Incoterms uit 2010 zeer beperkt was.

Gebruik je eigen transport met FCA, DAP, DPU en DDP

De Incoterms van 2020 geven de mogelijkheid voor de koper om eigen transport aan het contract toe te voegen bij de Incoterms FCA, DAP, DPU en DDP – zonder inmenging van een derde partij.

DAT (Delivered at Terminal) is nu DPU (Delivered at Placed Unloaded)

De nieuwe versie van de DAT Incoterm is DPU. Deze zorgt ervoor dat de leveringslocatie niet langer alleen een terminal hoeft te zijn.

Vermelding van de veiligheidseisen

Een aparte sectie voor veiligheid gerelateerd topics met de daarbij horende verplichtingen en kosten zijn toegevoegd aan de Incoterms 2020.

Toelichtingen voor gebruikers

De ‘Guidance notes’ in 2010 zijn vervangen door ‘Explanatory notes’ in 2020. Deze verandering helpt gebruikers van de Incoterms om per internationale transacties regels vast te stellen.

DISCLAIMER

Deze pagina bevat juridische onderwerpen. De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en Quicargo vertrouwt hierbij op bronnen van derde partijen. We kunnen hierdoor niet garanderen dat de informatie 100% accuraat is. Je kan hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Als je op zoek bent naar wettelijk advies, dan raden we je aan om een juridisch adviseur te benaderen.