Quicargo blijft groeien en ziet de omzet in de eerste helft van 2020 verdrievoudigen

Het digitale transport netwerk Quicargo laat in de eerste helft van 2020 zien dat zij in staat is om de groeiversnelling die eind 2019 is ingezet, vast kan houden in 2020.. De omzet stijgt met bijna 200% in de eerste helft van 2020 in vergelijking met H1 2019. Het tweede kwartaal van 2020 dat in de ban is van de COVID-19 pandemie wordt tevens gekenmerkt door een stijgende vraag naar digitale oplossingen. Dit geldt zeker ook voor de transport en logistiek sector.

Quicargo geeft aan dat de volgende factoren een belangrijke impact hebben gehad op de resultaten van het laatste kwartaal:

1. Verladers zijn meer dan ooit op zoek naar flexibele en kostenefficiënte oplossingen
2. Vervoerders zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, met name als hun klanten werkzaam zijn in sectoren die getroffen zijn door COVID-19

Sam Houwen, CCO en een van de mede-oprichters van Quicargo, vat dit als volgt samen:

“Wij zien sinds het begin van het jaar een sterk toenemende vraag naar ons digitale platform vanuit zowel verladers als vervoerders. Dit resulteert in meer vracht aanbod aan de ene kant en een groter vervoerders netwerk aan de andere kant.

Deze ontwikkeling creëert voor Quicargo een enorm vliegwiel effect aangezien de voordelen van een digitale transport oplossing juist alleen maar sterker worden als vraag en aanbod op het platform gelijktijdig stijgen. Wij verwachten dan ook dat Quicargo in de tweede helft van dit jaar deze groei verder zal doorzetten of zelfs versnellen.”

Statistieken H1 2020

Bruto omzet
169% groei in bruto omzet Q2 2020 vs Q2 2019
200% groei in bruto omzet H1 2020 vs H1 2019
Transactie volume
136% groei in aantal transacties Q2 2020 vs Q2 2019
167% groei in aantal transacties in H1 2020 vs H1 2019
Aantal actieve verladersAantal geregistreerde vervoerders
90% groei in aantal actieve actieve verladers in Q2 2020 vs Q2 2019229% groei in aantal geregistreerde vervoerders Q2 2020 vs Q2 2019

Verwachtingen voor Q3 2020

De pijplijn met potentieel nieuwe partner verladers ziet er veelbelovend uit voor Q3 2020. In Q2 2020 was de bereidheid onder de verladers om te gaan testen met andere transport partners relatief laag vanwege COVID-19.

Nu ondernemingen bekend zijn met de impact van COVID-19 verwachten we dat ondernemingen dit kwartaal gaan gebruiken om nieuwe strategieën en innovaties versneld te implementeren. Hierdoor verwachten wij dat Quicargo zal blijven profiteren van de toenemende vraag naar digitale oplossingen binnen transport en logistiek, hetgeen door COVID-19 in een stroomversnelling is gekomen.

Om de marktpositie van Quicargo binnen haar thuismarkt (zijnde de Benelux) verder te versterken wordt er tevens gewerkt aan een verdere uitbreiding van het aantal diensten. Een voorbeeld hiervan is de recente lancering van de mogelijkheid om nationale zendingen binnen België via het platform in te kunnen boeken. De komende maanden verwachten we nog een aantal nieuwe diensten aan te kunnen kondigen. Hou Quicargo dus zeker in de gaten!

Meer weten over Quicargo?

Bij Quicargo onboarden we dagelijks weer nieuwe verladers. We laten je graag middels een demo zien hoe ons digitale vracht netwerk jouw bedrijf kan helpen met logistiek en transport.